Stanovení podmínek pro podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 

- zápis bude probíhat 4. - 5. května 2020 od 8-16 hod. bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

- podání žádosti viz níže

Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formulář) - viz výše  Zápis do MŠ
  • Osobní vyzvednutí žádosti - po telefonické domluvě - MŠ Krnovská   553 622 913, MŠ Slavkovská 553 712 443

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (gd6kzef)
  2. e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email - nutné email potvrdit viz níže)
  3. poštou (MŠ Sluníčko Opava, Krnovská - p.o., Krnovská 1094/18, 746 01 Opava)
  4. osobní podání - dveře č. 2 - zvoňte - vložte do schránky

Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Po obdržení Žádosti ... bude dítěti přiděleno registrační číslo, které bude telefonicky sděleno zákonnému zástupci.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií.

Doložení řádného očkování dítěte:

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor níže)
  2. doloží kopii očkovacího průkazu

Vzor:

Čestné prohlášení k očkování

Prohlašuji, že můj syn/dcera ................................................................................

nar. ................................................ , se podrobil/a všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

V Opavě dne ..........................                  Podpis zákonného zástupce:

 

Další informace:

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává  doma sám, vdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zárověň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školnho roku.

Poskytnuté osobní údaje a kopie dokumentů budou zpracovány v souladu s Obecným nařízením (GDPR). Tyto osobní údaje jsou zpracovány jen a pouze za účelem provedení zápisu do MŠ (dle č. 6 odst. 1 písm. c) Obecního nařízení). Všechny nepotřebné kopie budou po ukončení zápisu zlikvidovány (dle čl. 5 Obecného nařízení).

V úterý 12. 5. 2020 bude vyvěšen na dveřích MŠ i na www.slunickoopava.cz seznam registračních čísel přijatých či nepřijatých dětí.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno poštou.

 

V Opavě 8. 4. 2020                    Bc. Iva Otipková, ředitelka MŠ Sluníčko