O nás

Pracoviště:  KRNOVSKÁ                                     Provoz od 6:30 - 16:30

MŠ Sluníčko Opava, Krnovská je pětitřídní mateřská škola založena v roce 1970. Nachází se ve středu města v slepé ulici - blízko ZŠ Mařádkova. MŠ obklopuje velká zahrada s bohatou zelení a různorodým vybavením pro hry dětí předškolního věku, která je celoročně využívána. Vnitřní prostory jsou barevné, prostorné, přizpůsobené tvořivé a zájmové činnosti dětí. Hlavní úkoly jsou podrobně zpracovány ve Školním vzdělávacím programu s názvem "Sluníčko a barevný svět". Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy - položit dětem základy k celoživotnímu vzdělávání - důraz klademe na spolupráci s rodinou, postupný adaptační režim v přátelském a klidném prostředí, individuální vzdělávání pro děti s podpůrným opatřením a odloženou školní docházkou. Režim dne je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší mateřské školy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Odloučené pracoviště:  SLAVKOVSKÁ           Provoz od 6:15 - 16:15

K naši MŠ Sluníčko Opava patří také odloučené pracoviště  MŠ Slavkovská v Opavě - Jaktař. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu s kapacitou 26 dětí. Mateřská škola je umístěna ve společné budově s Církevní základní školou svaté Ludmily. Má samostatnou zahradu s krytým pískovištěm, houpačkami, skluzavkou a malým, zahradním domkem. Součastí je také ovocná a okrasná zahrada.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše zájmové činnosti:

 • Angličtina pro předškoláky
 • Grafomotorika - uvolňovací cvičení pro budoucí psaní
 • Keramika - hrátky s hlínou 
 • Plavání "Baby club Kačka"
 • Bruslení - Zimní stadión Opava
 • Výtvarné, pracovní a pohybové aktivity
 • Logo hrátky v rámci třidy - gymnastika mluvidel, hra se slovy

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT MŠMT ŠABLONY I. PRO MŠ A ZŠ

 • Naše mateřská škola je do projektu zapojena od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
 • Projekt s názvem „Vzdělávání se sluníčkem“ financován Evropskou unií
 • Cíl „Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích“
 • Dotace ve výši = 484 709,-Kč
 • Evropská unie Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Z projektu financujeme - chůvy jako personální podpora MŠ, školení pedagogů a odborně zaměřena tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

PROJEKT MŠMT ŠABLONY II. PRO MŠ A ZŠ

- Naše mateřská škola je do projektu zapojena od 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

- Projekt s názvem "Vzdělávání se sluníčkem II" financován Evropskou unií

- Cíl: "Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích"

- Dotace ve výši = 598 270,-Kč

- Evropská unie Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

- Z projektu financujeme - chůvy jako personální podpora MŠ, školení, vzdělávání pedagogů, využití ICT ve vzdělávání dětí.

 

PROJEKT MŠMT  ŠABLONY III. PRO MŠ A ZŠ

- Mateřská škola je do projektu zapojena od 1.9.2021 - 30.6.2023

- Název projektu "Vzdělávání se sluníčkem III." spolufinancován  Evropskou unií

- Projekt je zaměřen na personální podporu, osobně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí.

- Podpora celkem = 362 175,-Kč

- Z projektu financujeme - chůvy jako personální podpora MŠ, projektové dny pro děti mimo školu i ve škole, vzdělávání pedagogů, vybavení školy.