Zápis do MŠ 2021

Vážení rodiče,

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne v souladu s právními předpisy. Vzhledem k mimořádnému opatření bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Termín pro podání žádosti:   3. - 7. 5. 2021

Způsob podání žádosti:

  • do datové schránky školy - gd6kzef
  • e-mailem - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (s uznávaným elektronickým podpisem)
  • poštou - MŠ Sluníčko Opava, Krnovská - p.o. , Krnovská 1094/18, 746 01 Opava
  • do schránky, plot mateřské školy - v zalepené obálce
  • osobně - jen po telefonické domluvě - dveře č. 2 (Krnovská 553 622 913, Slavkovská 553 712 443)

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinností podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte.

Formulář - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dostupná na webových stránkách školy - www.slunickoopava.cz (lišta nahoře - Úřední deska) nebo po telefonické domluvě, je možné si formulář vyzvednout v mateřské škole. Je nezbytné, aby na žádosti byl podpis zákonného zástupce dítěte, telefon, e-mail, na který budeme oznamovat registrační číslo dítěte.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole po dobu 15 dnů od 11. - 31. 5. 2021. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Věřím, že se setkáme ještě před začátkem školního roku. O případné schůzce Vás budu včas informovat.

Bc. Iva Otipková, ředitelka MŠ Sluníčko