Úplata prázdniny

 Provoz a  úplata za předškolní vzdělávání dítěte v době letních prázdnin

Prázdninový provoz a úplata za vzdělávání se řídí  pravidly podle zákona
č. 561/2004 Sb., školským zákonem a §3, §6 ods. 5 vyhlášky 14 / 2005,
o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Provoz MŠ o letních prázdninách:

Od 01.07. do 31.08.2018 - provoz v MŠ Krnovská PŘERUŠEN - revitalizace celé buduvy

Od 16.07. do 27.07.2018 - MŠ Slavkovská - otevřena

Od 28.07. do 26.08.2018 - provoz v MŠ Sluníčko PŘERUŠEN

Od 27.08. do 31.08.2018 - MŠ Slavkovská - otevřena

 

Úplata za předškolní vzdělávíní v době letních prázdnin

ČERVENEC:

Provoz od 16.7. - 27.7.2018


425,-(celá úplata) : 20 (počet prac.dnů) = 21 * 10 (otevřené dny v MŠ) = 210,-Kč

SRPEN:

Provoz od 27.8. - 31.8.2018

425,- : 23 = 18 * 5 = 90,-Kč

 

Tuto částku budou zákonní zástupci platit jen při nástupu do prázdninového provozu.

Pokud bude dítě chodit v době prázdnin do jiné MŠ v Opavě – náhradní, bude platit úplatu ve své a rovněž i v náhradní MŠ, podle jejich propočtů.
 

Od 02.05. do 31.05.2018 mají rodiče možnost podat písemnou žádost o náhradní MŠ, kterou potvrdí ředitelka kmenové MŠ, a pak tuto žádost odevzdají v náhradní MŠ. Zde paní ředitelka rozhodne podle své kapacity v MŠ o umístění dítěte. Zákonní zástupci jsou povinnisi ze zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) zajistit pro své dítě pobyt v době letních prázdnin sami.

 

V Opavě 18.04.2018                  Bc. Iva Otipková, ředitelka MŠ Sluníčko