Úplata prázdniny

 Provoz a  úplata za předškolní vzdělávání dítěte v době letních prázdnin

Prázdninový provoz a úplata za vzdělávání se řídí  pravidly podle zákona
č. 561/2004 Sb., školským zákonem a §3, §6 ods. 5 vyhlášky 14 / 2005,
o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Provoz MŠ o letních prázdninách:

Od 01.07. do 12.07.2015 - provoz v MŠ Sluníčko PŘERUŠEN

Od 13.07. do 24.07.2015 - MŠ OTEVŘENA

Od 25.07. do 23.08.2015 - provoz v MŠ Sluníčko PŘERUŠEN

Od 24.08. do 31.08.2015 - MŠ OTEVŘENA

 

Úplata za předškolní vzdělávíní v době letních prázdnin

ČERVENEC:

Provoz  pro naše i cizí děti.


380,-(celá úplata) : 22 (počet prac.dnů) = 17 * 10 (otevřené dny v MŠ) = 170,-Kč

SRPEN:

Provoz pro naše děti.

380,-: 21 = 17 * 6 = 102,-Kč

 

Tuto částku budou zákonní zástupci platit, i když dítě nebude navštěvovat MŠ Sluníčko v době letních prázdnin (školní rok končí 31.08.).

Pokud bude dítě chodit v době prázdnin do jiné MŠ v Opavě – náhradní, bude platit úplatu ve své a rovněž i v náhradní MŠ, podle jejich propočtů.
 

Od 04.05. do 29.05.2015 mají rodiče možnost podat písemnou žádost o náhradní MŠ, kterou potvrdí ředitelka kmenové MŠ, a pak tuto žádost odevzdají v náhradní MŠ. Zde paní ředitelka rozhodne podle své kapacity v MŠ o umístění dítěte. Zákonní zástupci jsou povinnisi ze zákona č.561/2004 Sb., školský zákon zajistit pro své dítě pobyt v době letních prázdnin sami.

 

V Opavě 27.04.2015                  Bc. Otipková Iva, ředitelka MŠ Sluníčko