Úplata prázdniny

Provoz a  úplata za předškolní vzdělávání dítěte
v době letních prázdnin

Prázdninový provoz a úplata za vzdělávání se řídí  pravidly podle zákona
č. 561/2004 Sb., školským zákonem a §3, §6 ods. 5 vyhlášky 14 / 2005,
o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Provoz MŠ o letních prázdninách:

od 01.07. do 28.07.2019 - provoz v MŠ Krnovská PŘERUŠEN - MŠ uzavřena

od 29.07. do 09.08.2019 - MŠ Krnovská - otevřena

od 10.08. do 25.08.2019 - provoz v MŠ Krnovská PŘERUŠEN - MŠ uzavřena

od 26.08. do 30.08.2019 - otevřeny všechny mateřské školy

provoz v MŠ Slavkovská přerušen - od 01. 07. do 25. 08.2019

 

Úplata za předškolní vzdělávíní v době letních prázdnin

ČERVENEC:

Provoz od 29.7. - 31.8.2019

Méně, jak 5 pracovních dnů = 0,-Kč

SRPEN:

Provoz od 01.8. - 09.8.2019 (cizí + naše děti)

500,-)celá úplata) : 22 (počet pracovních dnů) = 23 * 7 (otevřené dny v MŠ) = 161,-Kč

Provoz od 26.08. - 30.08.2019 (jen naše děti)

500,-(celá úplata) : 22 (počet prac.dnů v měsíci) = 23*5 (otevřené dny v MŠ) = 115,-Kč

 

Pokud bude dítě chodit v době prázdnin do jiné MŠ v Opavě – náhradní, bude platit úplatu ve své
a rovněž i v náhradní MŠ, podle jejich propočtů.
 

Od 13.05. do 31.05.2019 mají rodiče možnost podat písemnou žádost o náhradní MŠ, kterou potvrdí ředitelka kmenové MŠ, a pak tuto žádost odevzdají v náhradní MŠ. Zde paní ředitelka rozhodne podle své kapacity v MŠ o umístění dítěte. Zákonní zástupci jsou povinnisi ze zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) zajistit pro své dítě pobyt v době letních prázdnin sami.

 

V Opavě 24.04.2019                  Bc. Iva Otipková, ředitelka MŠ Sluníčko