O nás

MŠ Sluníčko Opava, Krnovská je pětitřídní škola založena v roce 1970. Nachází se ve středu města v slepé ulici vedle ZŠ Mařádkova. MŠ obklopuje veliká zahrada s bohatou zelení a různorodým vybavením pro hry dětí předškolního věku, která je celoročně využívána. Vnitřní prostory jsou barevné, prostorné, přizpůsobené tvořivé a zájmové činnosti dětí. Hlavní úkoly jsou podrobně zpracovány ve Školním vzdělávacím programu s názvem "Sluníčko a barevný svět". Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotnímu vzdělávání - důraz klademe na spolupráci s rodinou, postupný adaptační režim v přátelském a klidném prostředí, individuální vzdělávání pro děti s podpůrným opatřením a odloženou školní docházkou. Režim dne je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší mateřské školy. Děti se nejen v zájmových, ale i v ostatních činnostech seznamují s různými formami a metodami práce.

Naše zájmové činnosti:

 • Angličtina pro předškoláky
 • Grafomotorika - uvolňovací cvičení pro budoucí psaní
 • Keramika - hrátky s hlínou
 • Plavání - "Baby club Kačka"
 • Bruslení - Zimní stadión Opava
 • Výtvarné, pracovní a pohybové aktivity
 • Logo hrátky - gymnastika mluvidel, hra se slovy

Provoz v MŠ Sluníčko, Krnovská je od 6:30 - 16:30 hod.

K naši MŠ Sluníčko Opava patří také odloučené pracoviště  MŠ Slavkovská v Opavě - Jaktař. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu s kapacitou 26 dětí. Mateřská škola je umístěna ve společné budově s Církevní základní školou svaté Ludmily. Má samostatnou zahradu s krytým pískovištěm, houpačkami, skluzavkou a malým, zahradním domkem. Součastí je také ovocná a okrasná zahrada.

Zájmové činnosti:

 • Angličtina pro nejmenší
 • Sportovní gymnastika Špičková
 • Plavání "Baby club Kačka"
 • Keramický kroužek pro děti
 • Bruslení - Zimní stadión Opava

Provoz MŠ Slavkovská je od 6:30 - 16:00 hod.

 

PROJEKT MŠMT ŠABLONY I. PRO MŠ A ZŠ

 • Naše mateřská škola je do projektu zapojena od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
 • Projekt s názvem „Vzdělávání se sluníčkem“ financován Evropskou unií
 • Cíl „Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích“
 • Dotace ve výši = 484 709,-Kč
 • Evropská unie Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Z projektu financujeme - chůvy jako personální podpora MŠ, školení pedagogů a odborně zaměřena tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

PROJEKT MŠMT ŠABLONY II. PRO MŠ A ZŠ

- Naše mateřská škola je do projektu zapojena od 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

- Projekt s názvem "Vzdělávání se sluníčkem II" financován Evropskou unií

- Cíl: "Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích"

- Dotace ve výši = 598 270,-Kč

- Evropská unie Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

- Z projektu financujeme - chůvy jako personální podpora MŠ, školení, vzdělávání pedagogů, využití ICT ve vzdělávání dětí.